Danh sách sản phẩm: tạo kết nối âm thanh 4.1 rảnh tay