Danh sách sản phẩm: máy giặt hitachi 11 kg sf-110xa 220-vt (cog-w)