Danh sách sản phẩm: hình tượng người anh hùng trong sử thi iliad