Danh sách sản phẩm: dây cáp mạng bao nhiêu tiền 1 mét