Sách - Lý luận và phê bình Văn học

116 đánh giá

Sách - Lý luận và phê bình Văn học Sách - Lý luận và phê bình Văn học Sách - Lý luận và phê bình Văn học
Tím
Tím
Tím

Thông tin sản phẩm

Nội dung gồm có:

Phần thứ nhất. Lý luận văn học - Những bình diện hiện đại

1. Đổi mới lý luận tức là hiện đại hóa lý luận
2. Đổi mới tư tưởng, văn nghệ ở Trung Quốc, Liên Xô những năm 80
3. Phương diện chủ quan của phản ánh và đặc trưng của văn nghệ
4. Về phạm trù hình tượng nghệ thuật
5. Tính nhân loại và văn học
6. Thi pháp học hiện đại - khuynh hướng - hệ hình - thành tựu
7. Vấn đề “ quan niệm nghệ thuật “ trong nghiên cứu văn học hiện đại
8. Cái tui và hình tượng trữ tình
9. Tiếp nhận - bình diện mới của lý luận văn học
10. Tính mơ hồ, đa nghĩa của văn học
11. Đối thoại - hệ hình mới của phê bình văn học
12. Thời trung đại - cái tôi trong các học thuyết, trong đời sống và văn học
13. Về Ý thức cá tính trong văn học Việt Nam
14. Về bản sắc dân tộc trong văn học Việt Nam
15. Ý nghĩa lịch sử của văn học Trung Quốc trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam

Phần thứ hai. Phê bình văn học

16. Văn học Việt Nam trong thập kỷ chuyển mình 1975 - 1985
17. Suy nghĩ mới về nhân dân trong Những ngọn sóng mặt trời của Thanh Thảo
……….
34. Phan Ngọc và thi pháp truyện Kiều


Tác giả: Trần Đình Sử
Số trang: 431
Xuất bản:

85.000 ₫

 • Danh mục:

  Sách
 • Thương hiệu:

  Trần Đình Sử
 • Đã bán:

  280
 • Tình trạng:

  Còn hàng
 • Kho:

  12