Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bh 3 tháng

6 đánh giá

Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bh 3 tháng Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bh 3 tháng Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bh 3 tháng Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bh 3 tháng Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bh 3 tháng
Tím
Tím
Tím
Tím
Tím

Thông tin sản phẩm

Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1

Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1

Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1

Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1

Combo main b75 4 khe ram + cpu i5 3470 + ram 8gb bus 1600 cực mạnh chạy cực ổn định có thể chơi tốt pubg bảo hành 3 tháng lỗi 1

2.350.000 ₫

 • Danh mục:

  Daily Deals
 • Thương hiệu:

  No Brand
 • Đã bán:

  11
 • Tình trạng:

  Còn hàng
 • Kho:

  988