Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ

46 đánh giá

Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ
Tím
Tím
Tím
Tím
Tím
Tím
Tím
Tím

Thông tin sản phẩm

Cọ Trung Viết Thư Pháp, Vẽ Màu Nước Giá Rẻ
Cọ Trung viết thư pháp, vẽ màu nước giá rẻ
Tiểu hồng mao lông sóc pha lông sói
Cọ dương hào thân đen
Cọ ngự phẩm kiêm hào
Tiểu hồng mao (Hắc)
Bạch Vân: Lông dê, lông dê kiêm hào
Càn Long (Thuần dương)
Thượng Thư kiêm hào : lông dê kiêm hào
Dùng vẽ màu nước, viết thư pháp
#Hoacu #hoapham #vemaunuoc #vietth

18.000 ₫

 • Danh mục:

  Văn Phòng Phẩm
 • Đã bán:

  87
 • Màu sắc có sẵn:

  Tiểu hồng mao, Tiểu hồng mao đen, Dương hào thân đen, Ngự phẩm kiêm hào, Bạch Vân, Hiệp cân, Càn Long thuần dương, Tử Đàn Bạch Vân, Tử đàn kiêm hào
 • Tình trạng:

  Còn hàng
 • Kho:

  29