3 bộ sách giáo khoa lớp 6 năm 2021 2022 theo lộ trình thay sách của bộ

Minh Vũ 8 giờ trước

Theo lộ trình thay sách của bộ, năm học 2021 – 2022 này sẽ thay sách giáo khoa lớp 6 và lớp 2. Do đó, sách giáo khoa lớp 6 năm nay, học sinh trong cả nước sẽ được học sách mới. Và bộ sách giáo khoa lớp 6 mới có 3 bộ: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Tùy vào điều kiện dạy học của từng sở ngành, từng địa phương để lựa chọn, áp dụng bộ sách cho phù hợp.

Để giúp quý bạn đọc tìm hiểu về từng bộ sách giáo khoa lớp 6 mới, zicxabooks.com đã chia sẻ bài viết này. Ở đây, chúng tôi đã cập nhật đầy đủ tên từng quyển sách và giá tiền từng quyển của mỗi bộ. Các bạn đón xem để chọn bộ sách phù hợp cho con yêu nhé !

I. Bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 6

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Công ty Đầu tư xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam.

Bộ Sách Giáo Khoa Cánh Diều Lớp 6 được biên soạn với tư tưởng: “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”. Bộ sách rất đặc biệt, và sự đặc biệt ấy được thể hiện ngay trong từng trang sách, với sự đầu tư công phu, tâm huyết của các tác giả, hoạ sĩ mỹ thuật và các biên tập viên.

Gắn liền với bộ sách giáo khoa Cánh Diều đó là mong muốn bộ sách này sẽ trở thành công cụ hữu ích, giúp ước mơ của các bạn nhỏ được bay cao, bay xa trên bầu trời tri thức, giống như những cánh diều.

Bộ sách giáo khoa Lớp 6: Cánh diều gồm đầy đủ 12 môn (14 cuốn) sau đây.

1. Ngữ văn 6 - tập 1

Mỗi bài học có 12 tiết, trong mỗi 12 tiết đó được tìm hiểu các phân môn nhỏ như: tập đọc, tiếng việt, tập làm văn …

Nội dung sách Ngữ văn 6 – tập 1 gồm 5 bài học chính:

2. Ngữ văn 6 - tập 2

Tiếp tục nội dung sách Ngữ văn 6 - tập 1, nội dung sách Ngữ văn 6 – tập 2 cũng gồm 5 bài học chính:

3. Toán 6 - tập 1

Nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 6 – tập 1 như sau:

4. Toán 6 - tập 2

Cũng như quyển sách Toán 6 – tập 1, Sách giáo khoa Toán 6 – tập 2 học sinh vẫn sẽ được tìm hiểu qua 2 phần: phần đại số và phần hình học. 

5. Giáo dục công dân 6

Học các bài học Giáo dục công dân 6, các em sẽ biết ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với bản thân, với những người xung quanh, với cộng đồng, xã hội và đất nước.

6. Khoa học tự khiên 6

Nội dung sách Khoa học tự nhiên 6 có 5 phần:

7. Lịch sử và Địa lí 6

Nội dung chương trình sách Lịch sử và Đại lí 6 được chia ra làm 2 phần: Phần Lịch sử và phần Địa lí:

Phần Lịch sử các em được tìm hiểu qua 8 chương còn Phần Địa lí các em được tìm hiểu qua 7 phần.

8. Tin học 6

Nội dung chương trình sách Tin học 6 gồm có 6 chủ đề:

9. Công nghệ 6

Nội dung chương trình sách Công nghệ 6 học sinh sẽ tìm hiểu qua 4 chủ đề:

10. Âm nhạc 6

Nội dung chương trình sách giáo khoa Âm nhạc 6, các em được tìm hiểu qua 6 chủ đề:

11. Mĩ thuật 6

12. Giáo dục thể chất 6

Cấu trúc chương trình của sách giáo dục thể chất 6 có 3 phần cơ bản

13. Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Nội dung sách bao gồm 9 chủ đề:

14. Tiếng Anh 6

Nội dung chương trình sách Tiếng Anh 6, các em được tìm hiểu qua 12 Unit, trong mỗi bài học đề có phần ngữ pháp, từ vững, phần đọc và viết … giúp học sinh rèn luyện được đầy đủ các kĩ năng: nghe – đọc – nói – viết.

II. Bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống lớp 6

Bộ sách giáo khoa này là bộ sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn và in ấn bao gồm Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệm - kết nối, Tiếng Anh.

Với thông điệp "Kết nối tri thức với cuộc sống" thì bộ sách này sẽ giúp cho các em học sinh hình thành kiến thức, nhân cách và áp dụng vào thực tại của cuộc sống mình, các em sẽ dần thích nghi với cuộc sống hội nhập trong thế kỉ mới.

Bảng giá tiền bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống lớp 6 năm học 2021 - 2022

STT Tên sách  Giá bìa (VNĐ)
1 Ngữ văn 6, tập 1 - Kết Nối         23,000
2 Ngữ văn 6, tập 2 - Kết Nối         20,000
3 Toán 6, tập 1 - Kết Nối         21,000
4 Toán 6, tập 2 - Kết Nối         20,000
5 Giáo dục công dân 6 - Kết Nối         12,000
6 Lịch sử và Địa lí 6 - Kết Nối         32,000
7 Khoa học tự nhiên 6 - Kết Nối         32,000
8 Công nghệ 6 - Kết Nối         14,000
9 Tin học 6 - Kết Nối         13,000
10 Giáo dục thể chất 6 - Kết Nối         20,000
11 Âm nhạc 6 - Kết Nối         13,000
12 Mĩ thuật 6 - Kết Nối         13,000
13 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Kết Nối         12,000
14 Bài tập Ngữ văn 6, tập 1 - Kết Nối         13,000
15 Bài tập Ngữ văn 6, tập 2 - Kết Nối         14,000
16 Bài tập Toán 6, tập 1 - Kết Nối         18,000
17 Bài tập Toán 6, tập 2 - Kết Nối         20,000
18 Bài tập Giáo dục công dân 6 - Kết Nối         10,000
19 Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử - Kết Nối         13,000
20 Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí - Kết Nối         14,000
21 Bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Kết Nối         19,000
22 Bài tập Công nghệ 6 - Kết Nối         10,000
23 Bài tập Tin học 6 - Kết Nối         15,000
24 Bài tập Âm nhạc 6 - Kết Nối            8,000
25 Bài tập HĐTN, hướng nghiệp 6 - Kết Nối         10,000
26 Bài tập Mĩ thuật 6 - Kết Nối         12,000
TỔNG CỘNG       421,000

Sau đây chúng tôi sẽ review qua những quyển thiết yếu trong bộ sách giáo khoa lớp 6: "Kết nối tri thức với cuộc sống". Bạn chia sẻ để hiểu thêm về từng quyển sách nhé !

1. Toán 6 

Toán 6 có 2 tập: tập 1 và tập 2:

Nội dung chương trình sách Toán 6 - tập 1 học sinh sẽ được tìm hiểu qua 5 chương sau đây:

Nội dung chương trình sách Toán 6 - tập 2 học sinh sẽ được tìm hiểu qua 4 chương sau đây:

2. Ngữ văn 6

Sách Ngữ văn 6 cũng có 2 tập: tập 1 và tập 2: 

Nội dung sách giáo khoa Ngữ văn 6 – tập 1, học sinh sẽ được tìm hiểu qua 5 bài học lớn:

Tiếp tục nội dung chương trình sách Ngữ văn 6 – tập 1, sách giáo khoa Ngữ văn 6 – tập 2 học sinh cũng  được tìm hiểu qua 5 bài học lớn sau đây:

3. Lịch sử và Đại lí

Sách Lịch sử và Địa lí 6 được cấu trúc gồm 2 phân môn: phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí. Mỗi phân môn được kết cấu theo cấu trúc thống nhất: chương, bài, mục. Mỗi chương có trang Mở đầu chương giới thiệu khái quát nội dung cốt lõi với những hình ảnh có tính gợi mở, định hướng nhận thức.

4. Khoa học tự nhiên 6

Các nội dung được lựa chọn trong Khoa học tự nhiên 6 thiết thực và gần gũi với cuộc sống. HS được khám phá khoa học dựa trên các sự vật, hiện tượng của cuộc sống để rồi vận dụng tri thức đã được học vào chính các tình huống thực tế của cuộc sống, từ trong gia đình, đến trường học và cộng đồng.

5. Tin học 6

Nội dung chương trình sách Tin học 6 có 6 chủ đề sau:

6. Tiếng Anh 6 

Tiếng Anh 6 có tập 1 và tập 2 có hệ thống 4 chủ điểm với 12 chủ đề phù hợp với tư duy tâm lý lứa tuổi và gần gũi với các hoạt động thường nhật của học sinh lớp 6. 

Thông qua tiếng Anh, có những hiểu biết khái quát về đất nước, con người, nền văn hóa các quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời có hiểu biết, tự hào về những giá trị của nền văn hóa dân tộc mình.

III. Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 6

Bộ sách giáo khoa này của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam gồm đầy đủ 11 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Công nghệ, Mĩ thuật, Tiếng Anh.

Bảng giá tiền bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 6 năm học 2021 - 2022

STT Tên sách  Giá bìa (VNĐ)
1 Ngữ văn 6, tập 1         23,000
2 Ngữ văn 6, tập 2          19,000
3 Toán 6, tập 1          21,000
4 Toán 6, tập 2          19,000
5 Giáo dục công dân 6         11,000
6 Lịch sử và Địa lí 6          32,000
7 Khoa học tự nhiên 6          33,000
8 Công nghệ 6          14,000
9 Giáo dục thể chất 6         20,000
10 Âm nhạc 6          12,000
11 Mĩ thuật 6          14,000
12 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6          16,000
  TỔNG CỘNG 234.000 ĐỒNG         

Sau đây chúng tôi sẽ sơ lược qua nội dung của một số quyển sách thiết yếu trong bộ "Chân trời sáng tạo" lớp 6 để các bạn tìm hiểu thêm nhé !

1. Ngữ văn 6

Gồm 2 tập được biên soạn thành 10 chủ điểm thú vị, hấp dẫn, phù hợp với tâm lí lứa tuổi của HS lớp 6, đó là Lắng nghe lịch sử nước mình, Miền cổ tích, Vẻ đẹp quê hương, Những trải nghiệm trong đời, Trò chuyện cùng thiên nhiên, Điểm tựa tinh thần, Gia đình yêu thương, Những góc nhìn cuộc sống, Nuôi dưỡng tâm hồn, Mẹ Thiên Nhiên.

Nội dung sách Ngữ văn 6 – tập 1 gồm các bài học chính:.

Tiếp tục nội dung chương trình sách Ngữ văn 6 – tập 1, sách Ngữ văn 6 – tập 2 gồm các bài học chính sau:.

2. Toán 6

Sách Toán 6 bộ sách Chân trời sáng tạo cũng có 2 tập:

Nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 6 – tập 1 như sau:

Cũng như quyển sách Toán 6 – tập 1, Sách giáo khoa Toán 6 – tập 2 học sinh vẫn sẽ được tìm hiểu qua 2 phần: phần số và đại số và phần hình học. 

3. Khoa học tự nhiên 6

Các điểm nổi bật của sách Khoa học tự nhiên 6:

4. Lịch sử và Địa lý 6

Sách gồm hai phần, tương ứng với hai phân môn Lịch sử và Địa lí:

Phần Lịch sử: Giới thiệu những nội dung cơ bản về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X.

Phần Địa lí: Giới thiệu những nội dung cơ bản về địa lí tự nhiên đại cương
Mỗi bài được trình bày theo cấu trúc 4 phần như sau: khởi động, kiến thức, luyện tập và vận dụng.

5. Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 6 Friends Plus cung cấp cho học sinh các kĩ năng cần thiết để tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Cấu trúc đơn vị bài học trong sách rõ ràng, đáp ứng tất cả yêu cầu của chương trình tiếng Anh của Bộ giáo dục và đào tạo.

Các câu đố, trò chơi và bài hát tạo động lực và sự hứng thú và khích lệ học sinh tham gia học tập, đồng thời cho phép giáo viên có thể điều chỉnh nội dung bài học để đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp thu khác nhau của từng học sinh.

Vậy là zicxabooks.com đã chia sẻ đến quý bạn đọc 3 bộ sách giáo khoa lớp 6 năm 2021 2022 theo lộ trình thay sách của bộ. Hi vọng, sau khi chia sẻ cùng bài viết bạn đã hiểu thêm về 3 bộ sách giảo khoa mới của lớp 6 để chọn cho con yêu bộ sách phù hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau nhé !

Tags: